Kom och bygg med det populära PlayMais!

Byggbitar av Majs!

Playmais bitar i majs Orm byggd med playmais

Bygg och skapa med hjälp av färgglada och giftfria byggbitar gjort av majsstärkelse! Enkla och väldigt kul att använda. Man kan antingen bygga enkelt eller göra det mer avancerat. Det passar därför de flesta åldrar eftersom man anpassar byggandet efter sin egen förmåga. Med fantasins hjälp kan du åstadkomma nästan vad som helst!

Playmais

Fukta bitarna mot trasan och sätt ihop dem i varandra. Du kan klippa, skära och forma bitarna hur du vill. Materialet fäster på trä, glas, papper och mycket annat. Bygg på pappskivor eller gör fina tittskåp i skokartonger. Toarullar, kartonger och pinnar är bra stöd att bygga runt. Du kan också använda riktiga grenar när du gör träd.

Barnen älskar att pyssla och skapa med Playmais!

Barn bygger med playmais

Tillverkad inom EU av ren majs och ofarliga livsmedelsfärger. Hela majsplantan används vid tillverkningen för att minimera spill. Odlingen sker utan bekämpningsmedel på noga utvald jordbruksmark nära fabriken. Restmaterialet från tillverkningen används av systerföretaget, en biogasanläggning. Resterna från biogasanvändningen används sedan i sin tur för gödning av nästa års majsskörd.

Viktigt är dock att komma ihåg att PlayMais inte är ett livsmedel utan ett pysselmaterial!