Ftalater skadar fertiliteten

 

Idag skriver DN om hur ftaleter i plast gör det svårare att få barn vid IVF. Man misstänker att det gäller även vid spontana graviditeter.

Forskaren Irene Souter och hennes kolleger vid Harvard Medical School i Boston har mätt halterna av de vanligaste ftalaterna i urinen hos 231 amerikanska kvinnor som gjorde provrörsbefruktning. Forskarna undersökte sedan hur många ägg kvinnorna producerade efter hormonstimulering, hur de befruktade äggen (embryona) utvecklades, och om de lyckades fästa i livmodern. I stort sett alla kvinnor hade olika nedbrytningsprodukter från ftalater i sin urin.

De finns i plasten i matlådor, i parfymerade hygienprodukter, och i damm från mattor. Nu visar en ny studie att de hormonstörande ämnena ftalater kan påverka kvinnors fertilitet och minska chansen att bli gravid med provrörsbefruktning.

Ftalater hör till en grupp kemiska ämnen som används som mjukgörare i plast. De är inte bundna till plasterna, och kan därför läcka ut i omgivningen. Mätningar har visat att vi hela tiden exponeras för ftalater, och att de finns i urin, blod och modersmjölk. Tidigare studier har visat att ämnena ger mindre testiklar och lägre spermieproduktion hos djur, och tros även påverka mäns spermier. Nu visar en ny studie att de kemiska ämnena också kan försämra fertiliteten hos ­kvinnor.

Forskaren Irene Souter och hennes kolleger vid Harvard Medical School i Boston har mätt halterna av de vanligaste ftalaterna i urinen hos 231 amerikanska kvinnor som gjorde provrörsbefruktning. Forskarna undersökte sedan hur många ägg kvinnorna producerade efter hormonstimulering, hur de befruktade äggen (embryona) utvecklades, och om de lyckades fästa i livmodern. I stort sett alla kvinnor hade olika nedbrytningsprodukter från ftalater i sin urin.

– Vi fann att ju högre halter, desto färre ägg kunde plockas ut, befruktas och användas i en provrörsbefruktning, säger Irene Souter, som presenterade sin ännu opublicerade studie på den europeiska fertilitetskonferensen ESHRE som pågår i London.

Chansen att embryona skulle fästa i kvinnans livmoder var också lägst hos de kvinnor som hade de högsta halterna av kemikalier i sin urin. De hade nästan dubbelt så stor risk att misslyckas med behandlingen jämfört med de kvinnor som hade de lägsta nivåerna.

– Det verkar som om de kemiska ämnena stör olika hormoner i kroppen som är viktiga för vår förmåga att få barn, säger Irene Souter.

Läs hela artikeln på:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/plastamne-minskar-fertilitet/

Denna leksak utan ftalater och andra leksaker kan du hitta hos EkoLeko

 

Borg måla själv litet

Borg måla själv litet

Bygg ihop, måla och dekorera, inklusive 12 tuschpennor i olika färger. Du kan också med fördel använda vattenfärger eller vad du nu har hemma för färger.

Av robust och stadig återvunnen kartong. Lätt att bygga ihop och ta isär. Inget lim behövs.

Denna leksak är ritad av en känd serietecknare i Tyskland som ville hitta något som höll hans barn upptagna med något roligt och kreativt en lång stund så han kunde jobba klart. Serien började med ett slott, han tog en bit kartong, ritade ett slott och klippte ut delarna. Hans barn byggde ihop delarna och började sedan rita och dekorerade det med allt möjligt de hittade i hemmet, och lekte och lekte och lekte.

Storlek: 24x24x21 cm

Du hittar denna leksak och andra leksaker på nätet på EkoLeko.se